Everything we see hides another thing, we always want to see what is hidden by what we see /
Allting vi ser döljer andra saker, vi vill alltid se vad som är dolt bakom det vi ser

Plaster, mixed media, scale 1:1, 2017
Video loop, 2021

Röstånga konsthall, Röstånga, 2021