I´m dreaming of my old house /
Jag drömmer om mitt gamla hus

Mixed media, video, text

This text belongs to the video installation:

Jag drömmer om mitt gamla hus i Polen. Det händer rätt ofta.
Jag saknar mitt hus. Jag drömmer om min granne som jag brukade leka med.
Jag drömmer om det äckliga trapphuset.
När jag för första gången såg Sverige låg det en dimma över landet.
Jag tror aldrig jag har upplevt en sådan stillhet.
Jag trodde att alla sov. Jag var van vid oljud och Sverige var alldeles tyst.

I´m dreaming of my old house in Poland. It happens quite often.
I miss my house. I dream about my neighbour whom I used to play with.
I dream about the dirty stair-well.
When I saw Sweden for the first time, the landscape was coverd with mist.
I don´t think I have ever experienced such stillness.
I thought everyone was asleep. I was used to a lot of noise, and Sweden was completely quiet.

Video stills